03 Mar

校友盃足球 嘉年華2024

3月3日天公造美 ,LSTLKKC 校友盃足球 嘉年華2024完滿結束,場面既熱鬧又溫馨

多謝各校友、老師鼎力支持,一同參與咁好玩既足球比賽

 

 

按此超連結至Google相簿,以觀看更多相片及原圖