30 Jun

初中科學線上自學計劃2024

中一至中三學生參加由教育局主辦,科技大學轄下虛擬大學支持之初中科學線上自學計劃2024,自學平台載有網上學習活動,內容與科學(中一至中三)課程相關。學生在1/1-30/4期間參與網上學習活動及完成電子科學測驗題目後,按測驗表現獲得獎項。本

校獲得獎項如下:

金獎           10人

銀獎           12人     

銅獎          16人