19 Jan

校友會盆菜宴

終於返到梁書食盆菜喇 !咩青春都返晒黎!

好開心見到退休老師返黎撐場,同校友們帶埋下一代返黎,玩得好開心。

今年14圍,明年要坐滿禮堂20圍,仲要開個兒童樂園俾佢地一齊玩!

 

按此超連結至Google相簿,以觀看更多相片及原圖